New Event Onze Piet is ne kwiet

Play Zuid Antwerpenvrijdag 5 april 202420:00

Twee vrouwen raken met mekaar in gesprek op de fitness en ontdekken dat ze in hetzelfde appartementsgebouw wonen.
Een uitnodiging voor een etentje bij één van hen volgt al snel.
Zo kunnen ze de wederzijdse partners ook leren kennen.
Is dat verstandig?
Worden er vriendschappen voor het leven gesloten?
Verrijkt dat mekaars leven?
Nee! Nee! Nee!!!

Want onze Piet is ne kwiet en laat alles in het honderd lopen.

Ruud De Ridder en Nicole Laurent brengen op hun gekende
en onnavolgbare manier een lachspektakel vol herkenbare situaties.
Samen met Anke De Ridder en Patrick Onzia spelen 
deze vier top comedy acteurs terug de pannen van het dak
en zorgen ze voor dé come-back van het echt Antwaarps theater

Tickets: echtantwaarpstheater.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter