New Event Birds

KVS Brusselvrijdag 16 april 202120:00

Na de veelgeprezen voorstellingen Tornar en Invited zet choreograaf Seppe Baeyens met Birds een volgende stap in zijn onderzoek naar het vormen van een tijdelijke gemeenschap, met dans als gedeelde taal. Centraal staan opnieuw de verbinding en de co-creatie tussen de dansers en het publiek, maar nu in de openbare ruimte. Zo sleutelt de voorstelling aan de scheiding tussen theater en werkelijkheid. 

Voor Birds wil Baeyens de openbare ruimte organiseren als een theaterruimte. Zijn interesse gaat uit naar het spel dat zich ontvouwt tussen de toevallige passanten, de performers en het theaterpubliek. Baeyens’ werk wordt gedragen door een intergenerationele cast van professionele en niet-professionele dansers, waarin de diversiteit van de stedelijke samenleving weerspiegeld wordt. 

Wie Invited meemaakte, kon aan den lijve ondervinden hoe zorgvuldig opgebouwde bewegingen leiden tot uitbundige interacties waarbij de grenzen tussen cast en publiek vervagen, en leiden tot “een intimiteit onder vreemden die zo ongewoon is dat woorden tekortschieten” – aldus De Morgen. Een voorstelling brengen in de openbare ruimte en interageren met toevallige voorbijgangers roept een nieuwe reeks vragen op. Onder welke omstandigheden wordt de passant een deelnemer? Hoe geef je de lokale gemeenschap een podium in de openbare ruimte? Waar ligt de grens tussen georkestreerde choreografie en de choreografie van het dagelijkse leven?

Tickets: www.kvs.be

- bovenstaande tekst valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van concertnews.be -
- the text above is not subject to the responsibility of the editors of concertnews.be -


Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter